Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY:

24. 1. 2016

DÍTĚ MUSÍ ZNÁT:

 •  Své jméno a příjmení
 •  Svůj věk
 •  Adresu svého bydliště
 •  Jména rodičů
 •  Vydrží u zadaného úkolu a práci dokončí
 •  Je schopen pracovat samostatně i ve skupině

 

 Matematické představy:

 •  Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 •  Chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 •  Porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy,    velikosti, tvaru, počtu)
 • Ví co je více, méně, stejně, první poslední, …

 

Dovednosti předcházející čtení a psaní:

 •  Poznat a vyprávět krátkou pohádku
 •  Vnímat hlásku ve slově na začátku slova
 •  Přednést básničku
 •  Zazpívat písničku
 •  Držet správně tužku
 •  Zná základní barvy

 Názvy:

 • zvířat – lesní, domácí, exotická
 • ovoce, zelenina, květiny, stromy
 • dopravní prostředky
 • rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině)

 Pojmy:

 • Velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
 • Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
 • Prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo
 • Roční období
 • Dny v týdnu
 • Části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními znaky –hlava, krk, trup, končetiny, prsty, oči, uši, …)

Sebeobsluha:

 • Samostatné oblékání, svlékání
 •  Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
 •  Samostatné stolování, jíst příborem
 •  Hygiena: mytí, WC, smrkání
 •  Umět požádat, poděkovat, pozdravit

Další činnosti:

 •  Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary
 •  Umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály

Důležité!

 •  Má slovní zásobu odpovídající věku
 •  Dbát na správné vyjadřování
 •  Mluvit celými větami
 •  Mluvit nahlas a zřetelně
 •  Jestliže dítě nevyslovuje správně všechny hlásky – navštívit logopeda
 •  Reagovat na pokyny dospělého (učitelky)