Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše výuka a cíle

Příspěvky

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

23. 1. 2016

Mateřská škola je společně se základní školou součástí jednoho komplexu. Jedná se o školu rodinného typu, kde se všichni žáčci i učitelé navzájem znají a přicházejí společně každodenně do styku. Díky tomu mají malí předškoláčci velkou výhodu při nástupu do naší první třídy. Nejen že již znají svého budoucího kantora a spolužáky, ale zároveň prostředí školy jim není cizí a rychleji se na nástup do první třídy adaptují.

 

V mateřské škole jsou děti všech věkových kategorií v jedné třídě, zároveň je však naše kapacita omezená, dětiček je málo, a proto má paní učitelka možnost individuálního přístupu ke každému zvlášť. Veškeré školní aktivity jsou přizpůsobovány věku dítěte a motivují děti k psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji. Často si i děti pomáhají mezi sebou, starší se starají o mladší a ti se zase rádi učí od starší a osvojují si tak různé činnosti a dovednosti nápodobou.

 

Během školních aktivit děti učíme samostatnosti a základním schopnostem a dovednostem:

1. rozvíjíme u dětí zdravé životní návyky (např. hygiena, pobyt venku na čerstvém vzduchu, pravidelné stravování)

2. rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě (např. máme ve třídě akvárium s rybičkami, papouška Ferdu a larvy z nichž se líhnou motýli, podnikáme výlety do přírody a za zvířátky)

3. rozvíjíme u dětí estetické dovednosti (malování, vyrábění - veškeré výkresy paní učitelka střádá a ukládá každému z dětí do vlastních desek, které jsou k dispozici ke shlédnutí přímo ve třídě)

4. rozvíjíme u dětí komunikativní dovednosti a řečový projev (učení nových básniček a písniček, nácvik představení pro rodiče atp.)

5. rozvíjíme u dětí sociální schopnosti (spolupracujeme s dětmi ze základní školy, přizpůsobujeme se mladším školáčkům atp.)

6. rozvíjíme u dětí tělesnou zdatnost (procházky venku, cvičení ve třídě, pravidelné navštěvování městského bazénu v Sokolově atp.)

 

Prioritou naší mateřské školy je úzká spolupráce s rodinou a individuální přístup ke každému školáčkovi.

img_20160122_083953.jpg

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

22. 1. 2016

Základní škola na Rovné je školou rodinného typu, kde jsou

prvňáčci, druháčci a třeťáčci spojeni do jedné třídy.

Vyučování je žáčkům uzpůsobeno tak, aby se mohla paní

učitelka individuálně věnovat každé třídě zvlášť a dokázala

si udělat čas i na jednotlivé žáčky. Výuka je proto rozdělena

na dopolední a odpolední vyučování a některé z hodin jsou

dokonce půlené, aby se mohla paní učitelka plně věnovat

náročnější první třídě a dopřát tak dětem dostatek času a

klidu na učení.

 

Školní třída je vybavena keramickou tabulí, dataprojektorem

a dalšími didaktickými pomůckami, které jsou plně využívány

nejen k výuce podle ŠVP „Škole hrou“. Paní učitelka

vyučování často doplňuje různými hrami a během školního

roku zařazuje i projektové dny. Ty se vždy vztahují k

aktuálnímu tématu např. Vánoce, Velikonoce, roční období,

Den matek, Den dětí, březen – měsíc knihy atd. Během

projektových dní děti pracují ve skupinách a společně

vyrábějí plakáty, vyplňují pracovní listy, vymýšlejí otázky a

odpovědi k danému tématu, chodí ven a sbírají přírodní

materiály atp. Většinou jsou tyto dny dětmi dobře přijímané

a oblíbené.

 

Součástí školy je ji školní družina společně s jídelnou a

počítačovou učebnou. Počítače jsou vybaveny výukovými

programy, naučnými hrami a internetem. Žáci je mají k

dispozici nejen během vyučování, ale i během pobytu ve

školní družině.

img_20160122_083842.jpg

 

V letošním školním roce (2015/2016) se škola zapojila do

celorepublikového projektu „Čtenářská dílna“, díky

němuž se naši žáčci přiblížili ke knihám a vzbudili zájem o

četbu. Zároveň díky projektu škola získá finanční příspěvek

na vybudování zcela nové školní knihovny s kapacitou 100

knih, v níž si děti budou moci půjčovat knihy různých žánrů a

pokračovat tak v četbě i po skončení projektu.